Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
tiramisu
19:08
6865 7942
Reposted fromursa-major ursa-major
tiramisu
14:49
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
14:49
5103 9dc9 500
tiramisu
19:12
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
tiramisu
19:12
Józef Chełmoński, Wschód księżyca | 1888 olej, płótno, 55,5 x 83 cm
14:30
tiramisu
14:30
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
tiramisu
19:08
6865 7942
Reposted fromursa-major ursa-major
tiramisu
14:49
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
14:49
5103 9dc9 500
tiramisu
19:12
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
tiramisu
19:12
Józef Chełmoński, Wschód księżyca | 1888 olej, płótno, 55,5 x 83 cm
14:30
tiramisu
19:08
6865 7942
Reposted fromursa-major ursa-major
tiramisu
14:49
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
14:49
5103 9dc9 500
tiramisu
19:12
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
tiramisu
19:12
Józef Chełmoński, Wschód księżyca | 1888 olej, płótno, 55,5 x 83 cm
14:49
5103 9dc9 500
tiramisu
19:12
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl